زاگرس ماشین کرج

بسته بندی خشکبار

دستگاه بسته بندی خشکبار و هر آنچه باید در مورد آن بدانید…

دستگاه بسته بندی آجیل چگونه کار می کند؟

انواع دستگاه چگونه اند؟

میزان تولید خشکبار در کشور ایران رقم زیادی را به خود اختصاص می دهد ولی بیشتر این محصول چه برای صادرات، چه برای فروش در بازارهای داخلی به شکل فله عرضه می شود و فقط تعداد محدودی از برندها بسته بندی این گروه از مواد غذایی را انجام می دهند. باید توجه داشت بسته بندی مناسب هم در حفظ خواص محصول نقش به سزایی دارد و می تواند مشتریان را به سمت خود جذب کنند ضمن اینکه نقل و انتقال محصول بسته بندی شده ساده تر است. بنابراین اگر بتوان این گروه از مواد غذایی را در بسته بندی های مشتری پسند ارائه کرد، به شرط آنکه قیمت تمام شده در مقایسه با نوع فله ای خیلی بیشتر نباشد می توان از این طریق سود مناسبی به دست آورد.

بسته بندی خشکبار از جمله مشاغلی است که به صورت خانگی می تواند انجام شود در این صورت هزینه تامین مکان از مجموع هزینه ها کم می شود. برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای بسته بندی خشکبار به سرمایه ای در حدود 38 میلیون تومان (سرمایه ثابت) و سرمایه در گردشی در حدود 36 میلیون تومان به صورت ماهانه نیاز است و جز مشاغل زود بازده به حساب می آید که معمولا در سال اول هزینه های ثابت و جاری از منبع در آمد پوشش داده می شود.

0 بسته بندی حبوبات

دستگاه بسته بندی حبوبات

4.7 / 5 ( 26 امتیاز ) دستگاه بسته بندی حبوبات چیست و چگونه کار می کند ؟ دستگاه بسته…
0 دستگاه بسته بندی خشکبار

بسته بندی خشکبار

4.7 / 5 ( 64 امتیاز ) دستگاه بسته بندی خشکبار – دستگاه بسته بندی خشکبار – دستگاه بسته بندی…